www.123244.com
当前位置: 123244神算网 > www.123244.com > 正文
朱彝尊《王冕传》阅读及谜底

更新时间:2019-08-18   浏览次数:

 

 太祖既取婺州,遣胡大海攻绍兴。居人奔窜,冕不为动。兵执之,取俱见大海。大海延问策,冕曰:“越人秉义,不克不及够犯;若为义,谁敢不服?若为非义,谁则非敌?”太祖闻其名,授以谘议参军,而冕死矣。

 朱彝卑曰:当元之季多逸平易近,冕其一也。自宋文宪《传》[注]出,世皆以“参军”目之,冕亦何尝一日参军事哉?因别为传,上之史馆,冀编纂者择焉。

 冕善诗,通篆籀,始用花乳石刻私印,尤长画梅,以胭脂做没骨体。燕京贵人争求画,乃以一幅张壁间,题诗其上,语含,人欲执之。冕觉,乃亟归。谓友曰:“黄流,全国且大乱矣。”携妻孥现会稽之九里山,号煮石山农。

 东逛吴,北至燕。泰不华荐以馆职,冕曰:“公哲人哉!不十年,其中狐兔逛矣,何故禄为?”翰林学士危素,冕不识也,居钟楼街,冕知之。一日,素骑过冕,冕揖之坐,不问名姓,忽曰:“公非住钟楼街者耶?”曰:“然。”冕更不取语。素出,或问客为谁,笑曰:“此必危太朴也,吾尝诵其文,有诡气,今睹其人举止,亦然。”

 A.“进士举”,指进士科测验,文中泛指科举测验。进士科原为测验科目之一,明清以来的科举以进士科测验最为主要。

 8.(1)你实是个笨笨的人啊!不出十年,这里就要一片荒芜了,为什么还要去当官呢!(4分,判断句1分,“狐兔逛”1分,“何故……为”1分,语句通畅1分)

 C.“篆籀”,是汉字成长过程中呈现的一种书体。具体而言,“籀”指大篆,“篆”一般指小篆,从大篆简化而来。

 高邮申屠駉任绍兴理官,过钱塘,问交于王艮。艮曰:“里有王元章者,其志行不求合于俗,君欲取语,非就见不成。” 駉至,即遣吏自通。冕曰:“吾不识申屠君。”谢不见。駉乃制其庐,执礼甚恭。冕始见之。

 B.“拜其母”,是前人的一种交友礼,暗示结成通家之好。王艮把王冕带去参见本人的母亲,表白他对王冕的赏识取器沉。

 (2)(我)于是别的写了这篇列传,把它呈给史馆,但愿编纂史乘的人有所选择。(4分,“别”1分,“上”1分,“冀”1分,语句通畅1分)

 王冕,字元章,诸暨田家子也。父命牧牛,冕放牛陇上,潜入学听村童诵书。暮亡其牛,父怒,挞之。改日依僧寺,夜坐佛膝,映长读书。安阳韩性异而致之,遂从性学,通《春秋》。

 D.“太祖”本是对先祖的称呼,后多用做建国帝王的庙号。从王冕的糊口时代揣度,文中的“太祖”当指明朝建国朱元璋。

 尝一试进士举,不第,焚所为文,读古兵书。恒著高檐帽,衣绿蓑衣,蹑长齿屐,击木剑,或骑牛行市中。人或疾其狂,同里王艮特爱沉之,为拜其母。艮为江浙检校,冕往谒,履敝不完,脚指践地。艮遗之草履一两,讽使就吏禄,冕笑不言,置其履而去。归送其母至会稽,驾以白牛车,冕被古冠服随车后,乡里小儿皆讪笑,冕掉臂也。所居倚土壁庋釜,执爨养母,传授,认为常。